Artikeln publicerades 1 juli 2024

Maskrosvägen

Förslag

Stora olycksrisker på Maskrosvägen! Tomter i direkt anslutning till gatan. Ingen trottoar. Gatubredden endast 4,30. Många kör utan förståelse för att barn och annat kan komma rakt ut i gatan. Dvs de kör ca. 30-40 kmh. Max borde vara 20. Skolor i nära anslutning, så gatan trafikeras även av många barn som är på väg till och från skolan, Maskrosvägen & Norregårdsgatan. Sistnämnda gata har cykelväg, är 6,35 m bred med väldigt goda siktförhållanden och har dessutom inga hus i direkt anslutning till gatan. Trots detta har ni satt ner hastigheten till 30 km/t på den gatan, så jag undrar med vilken motivation ni tycker att man skall kunna köra 40 km/t på Maskrosvägen och därmed riskera allvarliga olyckor?

Svar

Tack för ditt förslag.

Anledningen till att det är 30 km/h på Norregårdsgatan är att den är definierad som ett prioriterat skolstråk då där dagligen cyklar mängder av barn och att de på ett par platser längst sträckan även korsar vägen. Maskrosvägen är inte på samma sätt som Norregårdsgatan ett vältrafikerat cykelstråk men gatans utformning och bristen på trottoar eller cykelväg gör att jag håller med dig om att 40 km/h absolut inte är en lämplig hastighet att köra på sträckan.

Jag kan sätta 30 km/h i området Maskrosvägen då jag anser det motiverat på platsen.

Tack för att du hör av dig.

Med vänlig hälsning

Emelie Lindholm Gatuingenjör