Artikeln publicerades 30 april 2024

Eldning

Förslag

Hej

Det har kommit nya regler/lagar kring eldning av trädgårdsavfall som i praktiken innebär att detta är förbjudet om inte kommunen beslutar om ett undantag. Vilket ett flertal kommuner redan gjort.

Se exempelvis https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2024/april/nya-bestammelser-forbjuder-eldning-av-tradgardsavfall-pa-tomten Länk till annan webbplats.Älmhults kommun är mycket utbredd med en stor andel landsbygd vilket innebär långa avstånd till närmsta återvinningsstation. Det är inte rimligt vare sig ur miljö- eller annan synpunkt att frakta biologiskt trädgårdsavfall långa sträckor (med bil). Nettoeffekten blir en betydande negativ miljöpåverkan. Jag förslår därför att kommunen beslutar om ett undantag från bestämmelsen så som lagen medgiver.

Svar

Tack för ditt förslag angående reglerna för eldning av trädgårdsavfall. I Älmhults kommun gäller tills vidare de lokala hälsoskyddsföreskrifterna som är fastställda av kommunfullmäktige. Enligt dem är eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanerat område förbjudet under tiden 1 maj till 30 september. Övriga tider gäller att man får elda trädgårdsavfall såvida det kan ske utan olägenhet för andra eller att det inte råder annat eldningsförbud, till exempel på grund av torka. Det finns alltså i och med de gällande lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Älmhults kommun ett undantag från det nya förbudet mot eldning av trädgårdsavfall.

Du hittar mer information om vad som gäller kring eldning utomhus i Älmhults kommun på vår webbsida, https://www.almhult.se/byggabomiljo/raddningstjansten/eldningutomhus.1230.html Länk till annan webbplats.

Med vänliga hälsningar
Stina Ramberg Fälth

Servicechef