Artikeln publicerades 3 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Vi vill veta hur du upplever din kontakt med kommunen

Från mitten av mars till slutet av maj kommer Älmhults kommun att genomföra en servicemätning och fråga dig som är i kontakt med kommunen hur du upplever vår service.

Du som varit i kontakt med kommunen under mätperioden kan få frågan om att delta i en enkätundersökning med några enkla frågor.

Vi kommer att mäta hur du upplever bemötande och service när du har kontakt med oss via telefon och e-post. Det är en nationell servicemätning som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. På så sätt kan vi jämföra oss med många andra kommuner.

Syftet är att vi alltid vill förbättra vår service och bemötande när du har kontakt med Älmhults kommun.

Så här går det till!

Efter avslutat telefonsamtal eller e-post med kommunen kan du komma att få ett meddelande via sms eller mejl, beroende på hur du kontaktat oss, med en länk till en enkät. Din åsikt är viktig för oss i vårt kvalitetsarbete framåt så vi är tacksamma för ditt deltagande.

Mer information om servicemätningen finns här:

Följa upp service och bemötande i kommuner – servicemätning | SKR Länk till annan webbplats.

Så här kontaktar du servicecenter