Artikeln publicerades 11 oktober 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Vinnare i markanvisningstävlingen för området Västra Bökhult etapp 2 är utsedda

Här kommer de vinnande byggaktörerna bygga på fastigheterna Lasern 1 och Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i etapp 2. (Foto: Älmhults kommun)

Sju tävlingsbidrag av hög kvalité deltog i Älmhult kommuns första markanvisningstävling. Av de sju bidragen har nu två vinnande förslag utsetts.

De vinnande tävlingsbidragen är inlämnade av Lyckos AB som tilldelas fastigheterna Lasern 1 och Libellen 2 samt Vernum Fastigheter AB som tilldelas fastigheterna Stativet 2 och Teodoliten 1.

Vinnande förslag och motivering

Här kan du se de vinnande förslagen och Älmhults kommuns motivering.

Lyckos AB

– Vi på Lyckos är mycket glada för att få bygga för första gången i Älmhult. Området ser vi som en fin plats att bygga våra radhus på som har en vacker arkitektur, en rimlig prisnivå och bra, funktionella planlösningar. Vi ser framemot att få genomföra projektet och tackar för förtroendet från Älmhult kommun, säger Anders Larsson, VD på Lyckos AB.

Illustration av bostäder och innergård som ska byggas av Lyckos AB

Illlustration av innergård och bostäder från Lyckos ABs förslag (Bild från Lyckos AB, arkitekter är Arkitektlaget Skåne AB och Paradis Trädgårdsdesign)

Illustration av bostäderna som ska byggas av Lyckos AB på fastigheterna Lasern 1 och Libellen 2

Illustration på bostäderna från Lyckos ABs förslag (Bild från Lykos AB, arkitekter är Arkitektlaget Skåne AB och Paradis Trädgårdsdesign)

Motivering

Bebyggelsestrukturen följer gatorna runt kvarteren och alla enheter har tydlig kontakt med entréer mot gatan. Dessa samt de gemensamma ytorna vid gatuhörnen bidrar till både sammanhållen struktur och ett levande gaturum. Öppningarna mellan huskropparna skapar en lätthet till de stadsmässiga volymerna samt kontakt mellan gata och gemensamma innegårdar. Den arkitektoniska gestaltningen har ett gemensamt uttryck och tydligt formspråk samtidigt som olika tegelskift ger dynamik, lekfullhet och identitet till varje lägenhet.

På gatusidan har uteplatsen gestaltats som två koncept för att skapa platser som fungerar för olika behov. Sammantaget läggs vikt vid såväl sociala aspekter som funktionaliteter. Baksidan avgränsar tydligt den egna platsen samtidigt som det finns gemensamma odlingslådor och aktivitetsytor så väl som gångstråk. Förslaget skapar en mjuk övergång mellan det offentliga och privata rummet liksom ett vackert blickfång som skapar ett pärlband i gaturummet.

Lyckos bostäder är godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen. Det innebär bland annat att bostäderna uppfyller höga krav på byggprocessen, val av giftfria material och begränsat energibehov. De gemensamma gårdsytorna med allt från pingisbord till fruktträd bidrar både till biologisk mångfald och gemenskap. För att bidra till hållbara mobilitetslösningar har området utrustats med ladd– och servicestation för cyklar samt plats för leverensboxar.

Lyckos erbjuder bostadsrätter med ett välgenomtänkt och beprövat koncept för den medvetna kunden.

Vernum Fastigheter AB

– Vi tycker att det är roligt att få vara del av utvecklingen av Älmhult. Vi ser en hög potential i Småland och glädjer oss åt att få förtroende för vårt hållbara boendekoncept. Älmhult är en viktig och expansiv ort i Småland, närheten till naturen och det lugna småstadslivet i kombination med goda pendlingsmöjligheter ger förutsättningar för att skapa ett attraktivt boendekoncept. Vår vision för Västra Bökhult är att skapa ett hållbart bostadsområde där man kan leva i samklang med naturen med låga klimatavtryck och genomgående smarta lösningar som underlättar och bjuder in till en hållbar livsstil, säger Henrik Sjöberg, projektutvecklare Vernum Fastigheter Syd.

Illustration av gatuvy på fastigheten stativet 2 där Vernum Fastigheter AB ska bygga bostäder

Illustration på gatuvy från Vernum fastigheter ABs förslag (Bild från Vernum Fastigheter AB, arkitekter är BSV arkitekter & ingenjörer AB)

Illustration av bostäderna som ska byggas av Vernum Fastigheter AB på fastigheterna Stativet 2 och Teodoliten 1

Illustration på bostäderna från Vernum Fastigheter ABs förslag (Bild från Vernum Fastigheter AB, arkitekter är BSV arkitekter & ingenjörer AB)

Motivering

Kvarteren är väldisponerade med stadsmässiga radhus som kompletteras med generösa gemensamma ytor. Tydlig kontakt med gaturummet skapas genom offentliga, och halvprivata ytor, balkonger och entréer mot gatorna. Kvarteren har enhetligt arkitektoniskt uttryck med en kombination av omväxlande radhuslängor med takfot eller gavel mot gatan som skapar variation i området. Träfasaderna har harmoniska färger som kompletteras med utförliga detaljer vid entréer och ger identitet till varje husenhet.

Förslaget lägger vikt vid både den egna trädgården och de gemensamma ytorna. Trädgården på baksidan blir en förlängning av bostaden genom en genomtänkt gestaltning med funktioner som exempelvis odlingslådor och trädgårdsförråd. Passagen bakom trädgårdarna skapar en halvprivat koppling inom kvarteret.

De gemensamma ytorna lockar till nya möten, innehåller funktioner som tillför stora värden och ger förutsättningar att faktiskt bli använda. Det finns lekytor, gästlägenhet, växthus med plats för odling som ger kvaliteter under hela året, ett generöst cykelförråd och trädgårdsförråd som främjar delning och återbruk av verktyg.

Vernums förslag har en bredd av hållbara lösningar som bidrar till att minimera byggnadens miljöpåverkan genom exempelvis solceller eller sedumtak samt system för återbruk av vatten till wc-spolning. Vidare är projektet ur ett klimatpåverkans perspektiv gynnsamt. Boendet möjliggör en hållbar livsstil för boende genom bilpoolsplatser och visualiserad förbrukningsstatisk för vatten och el för att uppmuntra till minskad förbrukning i den egna bostaden.

Vernum är en stark hyresrättsutvecklare med varierande bostäder för den breda målgruppen.