Artikeln publicerades 3 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Var med och tyck till om vårt framtida Älmhult!

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och grönplan för Älmhults kommun och du har möjlighet att påverka.

Dina synpunkter, idéer och tankar är viktiga

Innan vi tar fram ett förslag till ny översiktsplan och grönplan vill vi veta vad du tycker och vad du har för idéer och tankar för Älmhult. Det kan handla om var det ska byggas bostäder, vilka områden som ska bevaras som de är, var det behövs nya eller bättre cykelvägar eller något annat som du tycker skulle göra Älmhult till en bättre plats att bo, leva och verka på.

Dina synpunkter blir ett viktigt underlag för oss i översiktsplanen och grönplanen så att vi kan fokusera och prioritera det som är viktigt för Älmhults invånare och besökare.

Flera möjligheter att tycka till

Vi kommer bjuda in till medborgarsamtal runt om i kommunen, men nytt för i år är att vi också kommer att ha ett digitalt dialogverktyg. All information du behöver hittar du på vår webbsida för översiktsplanen och i vår evenemangskalender.

Vad är en översiktsplan?

Man kan säga att en översiktsplan fungerar som en långsiktig övergripande plan för hur Älmhults kommun ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i planeringen för bland annat bostäder, trafik och naturområden.

I översiktsplanen formulerar kommunen i dialog med invånare och andra intressenter hur vi tillsammans vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och dess orter.
När vi har förslag på planer så kommer du att kunna titta på dem på vår webbplats.