Artikeln publicerades 16 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Välbesökt näringslivsmorgon 16 mars

Det var fullt hus på Jacobs krog när det var dags för näringslivsmorgon. Temat för morgonen var Älmhult som näringslivskommun.

Henrik Johansson och Malin Svensson från samhällsbyggnadsavdelningen gav en introduktion i hur arbetet med kommande översiktsplan fungerar. De berättade bland annat att de åsikter och synpunkter som kommer in genom medborgardialoger är viktiga och blir underlag för planeringen av översiktsplanen.

Information om översiktsplanen och om hur man som invånare och besökare har möjlighet att tycka till kommer att informeras i kommunens olika informationskanaler, men redan nu hittar man en hel del information på webbsidan.

Här hittar du information om översiktsplanen

Vidare berättade Henrik Jönsson, som är ny upphandlingschef på Älmhults kommun, om varför vi gör upphandlingar, vikten av att samla kunskap innan man ger sig in i en upphandling samt delade lite tips om vad man ska tänka på om man vill vara med i en upphandling.

Är du mer nyfiken på hur vi arbetar med Älmhults kommuns inköp, hur en upphandling går till eller hur du gör för att delta i våra upphandlingar? Då har du numera möjlighet att boka en tid med Henrik där ni tillsammans kan gå igenom processen.

Här hittar du mer information och bokning

Sist men inte minst berättade näringsutvecklare Lars Persson om tre samhällstrender som har möjlighet att göra Älmhults kommun till en vinnare i kampen om var företag och människor väljer att investera, etablera och bosätta sig framöver. En industri i tillväxt, en mer jämt fördelad ekonomisk tillväxt över landet samt en ständigt accelererande teknikutveckling är exempel på trender som ytterligare kan förstärka Älmhult som morgondagens framgångsrika tillväxtkommun.