Artikeln publicerades 28 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Välbesökt informationsmöte om kommunens olika yrkesroller

Under måndagen tog ett 50-tal personer tillfället i akt att besöka kommunen för att lyssna till information om rekrytering och om vilka krav som ställs för att få jobb.

Kommunens förvaltningar, HR och Arbetsmarknadsenheten, AME, genomförde under måndagen ett informationsmöte i kommunhuset. Mötet riktade sig till personer med långvarigt utanförskap som idag har ekonomiskt bistånd.

– Vi kan se att det behövs en bredd för att framgångsrikt nå fram med information, och vårt möte upplever jag som ett bra exempel på hur kommunen kan samordna flera olika förvaltningar, säger Björn Hultman, arbetsmarknadskoordinator i Älmhults kommun.

– På AME är vi jätteglada och tacksamma för uppslutningen och hoppas att sådana här möten kan bli återkommande, fortsätter han.

Framtida rekryteringsbehov

Kommunens HR-avdelning berättade bland annat om vad en kommun har för uppgift och vilka yrken som finns. Utbildningsförvaltning, socialförvaltning och lokalvården informerade om sina rekryteringsbehov, där framför allt äldrevården sticker ut och har en stor efterfrågan på framtida personal.

– Det är viktigt att förmedla vad som krävs för att få jobb. Vi lyfter gärna fram att de ska ha en egen vilja och också en motivation att utveckla sitt språk. Vikten av utbildning är också en central del för att kunna bli självförsörjande, berättar Björn.