Artikeln publicerades 28 juni 2024

Tyck till om hur cykelvänlig Älmhults kommun är!

Tre killar cyklar på en cykelbana genom en skog. 

Nu kan du tycka till om hur det är att cykla i Älmhults kommun. Genom Cykelfrämjandets enkät cyklistvelometern får vi veta hur cykelvänligt Älmhult är jämfört med andra kommuner. Oavsett hur ofta du cyklar, är dina synpunkter värdefulla. Alla som vill kan svara på enkäten.

Vi hoppas att du som bor i Älmhults kommun kan ta dig tid att svara på enkäten. Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna förbättra cykelnätet och skapa en bättre cykelmiljö. För att Cykelfrämjandet ska kunna ta fram en kommunrapport för Älmhult behövs minst 50 svar. Vi uppskattar om du vill dela med dig av dina upplevelser. 2020 placerade sig Älmhult på plats 20 av 50, bland kommuner med färre än 50 000 invånare, berättar Emelie Lindholm, gatuingenjör i Älmhults kommun.

2022 gjordes den senaste undersökningen och då var det Linköpingsborna som var mest nöjda med sin kommun. Därefter kom Malmö och Örebro.

Enkäten är öppen till den 31 augusti. Det tar cirka 5 minuter att svara.

Klicka här för att komma till enkäten Cyklistvelometern Länk till annan webbplats.

Cykelplanen

Älmhults kommun har en cykelplanen med målet att 70% av invånarna ska tycka att Älmhult är en bra cykelkommun.

Cykelplan