Artikeln publicerades 22 augusti 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Tre mötesplatser invigs vid Helge å

Den 27 augusti inviger vi tre natursköna och unika mötesplatser längs Helge å. I Delary, Hallaryd och Gustavsfors finns nya kultur- och vandringsstigar med bänkar och bord och tillgänglighetsanpassade fiskebryggor och toaletter. Satsningen har genomförts i ett lokalt naturvårdsprojekt för att utveckla de fina områden som finns längs Helge å.

Helge Å, som sträcker sig från Kronoberg ner till Skåne, är ett av södra Sveriges största vattendrag. I Älmhults kommun erbjuds flera naturupplevelser längs ån som paddling, vandring, fiske och bad. Intresset för att bevara och utveckla ån och närliggande områden är stort och nu har flera satsningar gjorts, bland annat nya vandringsstigar och fiskebryggor.

–Det är fantastiskt att vi kan genomföra satsningar på de fina naturvärden som finns i närheten av Älmhult. Tack vare ett gediget arbete och bra samarbete med flera aktörer är detta möjligt. Föreningarna gör ett ovärderligt jobb, berättar Tomas Simonsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Natur och kultur vid Helge å – ett samverkansprojekt

Den lokala naturvårdssatsningen har genomförts med LONA-medel från Länsstyrelsen i Kronoberg samt med bidrag från Älmhults kommun, IKEA och med stöd av Skogsstyrelsen genom samarbetsnätverket Helge å Model Forest. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra de fina områden som finns vid Helge å för boende och besökare.

Några exempel på aktiviteter som har genomförts:

  • Nya kultur- och vandringsstigar är klara i Delary, Hallaryd och Gustavsfors. Här har det även blivit helt nya mötesplatser med bord och bänkar.
  • Nya tillgänglighetsanpassade toaletter finns vid Gustavsfors. Nya toaletter kommer också stå klara hösten 2022 vid Delary badplats.
  • Två tillgänglighetsanpassade fiskebryggor har uppförts vid Helgeå, Gustavsfors.
  • I Delary Brukspark har det skapats ny vandringsslinga, ökad tillgänglighet och industriminne med unik naturmiljö.

– Det känns väldigt kul att nu kunna inviga platserna och att vi kan erbjuda våra besökare fler bekvämligheter och faciliteter i naturen. I föreningarna finns det en gedigen kunskap och det är mycket arbete som ligger bakom, berättar Ingela Thulander, parkförvaltare Älmhults kommun.

Plats och datum

Invigningen sker vid tre platser lördagen den 27 augusti kl. 14.00. Hembygdsföreningarna välkomnar och det finns möjlighet till guidning. Vi bjuder på något enklare att äta och dricka.

  • Hallaryd, samling vid informationstavlan vid idrottsplatsen, Åvallsvägen 2.
  • Gustavsfors, samling på parkeringsplatsen, skyltat från Ljungbyvägen och från väg 120.
  • Delary, samling vid grusplanen mitt emot industriområdet vid väg 120.

Om LONA-bidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

Kontaktpersoner

Linda Lörincz, fritidssamordnare/badchef, 0476-552 54
Ingela Thulander, parkförvaltare, 0476-551 59
Jan Lannér, Skosstyrelsen, 070-218 89 29