Artikeln publicerades 19 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Stort intresse gör att Linnéskolan startar en ny klass i årskurs 8

Under sommaren och efter terminsstarten har flera nya elever börjat på Linnéskolan i Älmhult och fler är på gång. Nu utökar skolan med en ny klass i årskurs 8.

Det känns fantastiskt roligt att intresset är så stort. Planen är att vi startar den nya klassen efter höstlovet, berättar Torbjörn Öberg, rektor.

Informationsbrev har skickats ut till alla vårdnadshavare och en informationsträff kommer att genomföras tisdagen den 27 september.

Eleverna kan redan nu skicka in önskemål om de vill börja i den nya klassen.

Vi är måna om att detta ska bli bra och vi vill involvera elever och vårdnadshavare redan nu. De får gärna ta en dialog hemma och skicka in sina önskemål, säger Andreas Burander, rektor.

Fördelar med fler klasser

Rektorerna ser positivt på det nya beslutet.

Fördelarna är bland annat att vi får utrymme att ta emot fler elever under pågående och nästkommande läsår. Våra befintliga klasser kommer också att få färre elever vilket möjliggör mer stöd och hjälp, säger Torbjörn.

Det medför också att vi kan rekrytera fler lärare och speciallärare som leder till en utökad kompetens bland personalen, avslutar Andreas.

För mer information kontakta:

Andreas Burander, rektor
andreas.burander@almhult.se

Torbjörn Öberg, rektor
torbjorn.oberg@almhult.se