Artikeln publicerades 21 mars 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Spana på mångfalden - Nytt miljöspanaruppdrag för grundskolor

Ett barn och en kvinna kollar upp mot ett träd.

Genom detta projekt kan fler barn få möjligheten att uppleva naturens mångfald, känna samband med naturen och fascineras.

Årets uppdrag inom projektet miljöspanarna är Spana på mångfalden. Målet med projektet är att öka förståelsen hur vi är beroende av en rik natur.

Genom att förstå vilka nyttor naturen ger oss och hur den påverkar oss mentalt och fysiskt kan vi öka känslan för skog och natur hos våra elever. En stark känsla för naturen leder till en vilja att vara mer i naturen och vara rädd om den.

Om projektet

Projektet är uppdelat i tre delar; Utforska, Miljöspana och Agera & påverka. Man väljer själv vilka delar som klassen genomför. I första delen, Utforska, kan Åk 4 och 7 boka in en dag med naturpedagog. Syftet med den andra delen, Miljöspana, är att reflektera och diskutera kring varför naturen ser ut som den gör, varför vi behöver en biologisk mångfald och hur naturen mår i Sverige och i världen. I sista delen – Agera och påverka – kan eleverna exempelvis påverka kommunens planer för skog, lek och natur, agera eller inspirera för ökad mångfald eller redovisa nya lärdomar.

Boka dag med naturpedagog Jenny Ivarsson

Alla klasser i årskurs 4 och 7 kan boka in sig på mångfaldsdag med en naturpedagog. Även andra årkurser kan också göra en intresseanmälan. Denna dag kan innehålla, vattenhåvning, slaghåvning på blomrik mark, fågelskådning, skapande, botanik, svampar med mera. Målet är att få barnen att känna sig trygga i naturen, fascineras och uppleva naturens mångfald. Och förhoppningsvis komma över rädslor för till exempel småkryp.