Artikeln publicerades 18 maj 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Solvikskajen - ett unikt bostadsområde vid sjön Möckeln

flygbild över Solvikskajen

Beslut om samråd för det nya området Solvikskajen har fattats av kommunstyrelsen. Detaljplanen möjliggör blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln.

Attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och allmänhetens tillgång till sjön har varit vägledande teman vid framtagande av detaljplanen.

340 nya bostäder i Älmhults tätort

I det framtagna förslaget föreslås cirka 340 bostäder, som till största delen utgörs av flerbostadshus, men även några flytande bostäder. Utöver bostäder planeras parker, strandpromenad, en gångbro, småbåtshamn och kallbadhus. Det finns också plats för småskaliga företag inom samtliga kvarter att driva verksamheter såsom restaurang, café, frisör och kontor.

– Med Solvikskajen vill vi skapa ett unikt och attraktivt område att bo och leva i. Vi ser mycket fram emot att förverkliga det här projektet, berättar Linda Björling, planarkitekt Älmhults kommun.

Området kommer att bidra till att förstärka allmänhetens tillgång till sjön Möckeln och koppla ihop de naturområden som finns söder och norr om området idag.