Artikeln publicerades 29 maj 2024

Snart fler laddstolpar för elbil runt om i kommunen

Kvinna står vid en parkering framför en järnväg, där det har monterats laddstolpar för bilar.

Elizabeth Peltola (C), ordförande i tekniska nämnden vid laddstolpar i Diö som håller på att installeras.

Älmhults kommun tar ytterligare ett steg mot en grönare framtid genom att öka antalet laddstolpar för elbilar. Laddföretaget EDRI (E.ON Drive Infrastructure) har installerat nya laddstolpar vid Paradisskolan och har även tagit över de befintliga laddstolparna som Älmhults kommun tidigare haft i sin drift.

Samtidigt har företaget Qwello etablerat sig i kommunen och satt upp 19 nya laddstolpar varav fem utanför Älmhults tätort.

Satsningen på fler laddstolpar gör Älmhults kommun mer miljövänlig. Det underlättar hållbart resande och gör det enklare för fler att ha elbil. Snart kan du ladda på ännu fler ställen och även utanför tätorten. Både invånare och besökare gynnas av detta, säger Elizabeth Peltola (C), tekniska nämndens ordförande.

För närvarande finns det laddstolpar vid Älmhults station, "Mejeriparkeringen" på Prinsgatan, kommunhusets parkeringsplats på Södra Krongatan och på Oxtorget.

När de nya laddstolparna är färdiginstallerade och elen inkopplad kommer du även kunna ladda bilen vid Diö tågstation, Solgårdens parkering i Göteryd, Knutsgatan under stationsviadukten, Eriksgatan på parkeringen utanför Muff och på Drottninggatan.

Här hittar du laddstolpar Länk till annan webbplats.