Artikeln publicerades 31 januari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Snart dags för Kritik på teknik – en undersökning om kommunal service

Vad tycker du om kommunens service när det gäller vatten och avlopp, gator, parker och avfallshantering? Från den 1 februari skickar SKR slumpmässigt ut en enkät till 1000 invånare i kommunen.

Vi ber dig att svara på enkäten så att vi får en uppfattning om dina önskemål, vad du tycker är bra och vad som kan bli bättre. Dina svar gör att vi vet vad vi ska förbättra och blir en del av våra prioriteringar.

Du som får undersökningen kan välja om du vill svara på pappersenkäten eller digitalt.

Undersökningen skickas ut till drygt 100 kommuner och resultatet presenteras efter sommaren.