Artikeln publicerades 5 juli 2024

Släng dina uttjänta saker på återvinningscentralerna

Blå containrar för avfall på en ramp där det går att köra upp med bil.

Nedskräpning och dumpning är ett stort samhällsproblem. Skräp gör både städer och naturen till en sämre plats för alla. I Älmhult finns två återvinningscentraler där du kan lämna nästan alla typer av förbrukade saker, skräp och avfall.

Trots att det är olagligt att skräpa ner i Sverige ser vi bland annat dumpade bildelar, vitvaror och möbler i Älmhults natur. Så här inför sommaren och eventuella storstädningar vill vi påminna om att det mesta är kostnadsfritt, för privatpersoner, att slänga på Äskya och Liatorps Återvinningscentraler. Saker och avfall som dumpas i skogen skadar både naturen och djuren. Dessutom blir det en extra kostnad för alla kommuninvånare när några missköter sig, för vi måste åka ut och städa. Vi ber er att köra grejerna till återvinningscentralerna, säger Ted Marthell, driftschef på Älmhults kommun och fortsätter:

Jag vill passa på att tipsa om sorteringsguiden som Södra Smålands Avfall & Miljö (SSAM) har på sin hemsida. Där kan du söka på allt möjligt för att få reda på var du ska kasta det.

Återvinningscentraler

När du slänger dina saker på återvinningscentralerna i Älmhult och Liatorp hamnar skräp och uttjänta saker på rätt plats. SSAM hanterar skräpet och grejerna så att det hamnar rätt i nästa led. Stora delar återvinns eller blir till biogas. Ska du slänga saker som exempelvis elavfall (mobilladdare, sladdar), bilbatteri, farliga vätskor, bildelar, möbler och vitvaror ska du göra det på en återvinningscentral.

Bildelar och bilbatterier

Vad gäller bildelar finns det ett producentansvar. Förbrukade däck ska exempelvis lämnas tillbaka till däckfirmorna. Däremot går det att lämna bildelar och bilbatterier på återvinningscentralerna. Kom ihåg att bildelar som innehåller vätskor ska tömmas på vätskan innan du lämnar dem. Även vätskan lämnar du på återvinningscentralerna.

Bilar som ska skrotas lämnar du till en bildemonterare.

Här kan du hitta bildemontering Länk till annan webbplats.

Återbruk

På Äskya återvinningscentral i Älmhult finns en container där du kan lämna hela saker och möbler som sedan Återbrukets secondhand tar till vara på.

Dyrt för invånarna när skräp dumpas i naturen

De som väljer att dumpa sina grejer i skogen orsakar stor skada och stora kostnader. SSAM polisanmäler all dumpning då det är ett miljöbrott. Det blir också en merkostnad för kommuninvånarna, som får betala för de extra resurser som både Älmhults kommun och SSAM måste sätta in för att städa. Naturvårdsverket har räknat ut att kostnaderna för Sveriges kommuner att städa upp skräp 2022 var 430 miljoner kronor.

Ser du dumpade grejer

Om du upptäcker dumpade grejer i naturen kan du felanmäla det. Ladda ner appen felanmälan Älmhults kommun eller kontakta Servicecenter.

Återvinningsstationer och abonnemang för sopkärl

Har du abonnemanget fyrfack slänger du mindre förpackningar i det sopkärlet. Bor du i flerfamiljshus har du tillgång till ett miljörum där du kan slänga förpackningar. Är det fullt i ditt förpackningskärl kan du slänga förpackningar på återvinningsstationerna.

All dumpning polisanmäls

All dumpning av felaktigt avfall på återvinningsstationer och ute i natur och samhälle polisanmäls av SSAM.