Artikeln publicerades 18 juni 2024

Skill up - nytt sätt att lära sig svenska

Ett femtontal personer sitter kring ett bort och applåderar. Ballonger hänger på väggen bakom.

Kommuninvånare som behöver utveckla sitt språk får nu en möjlighet att förbättra sina språkkunskaper och yrkeskompetens genom insatsen "Skill up – språk och yrkeskompetens".

Deltagarna får stöd med att utveckla och använda svenska språket i vardagen, uppleva olika arbetsplatser och en chans att skapa värdefulla nätverk. Målet med projektet är att underlätta integration och etablering i samhället.

Skill up – språk och yrkeskompetens är en insats som gör det möjligt att träna svenska och att delta i flera olika studiebesök. Deltagarnas intresse kommer att styra språkinsatsen och vilka studiebesök som vi kommer att organisera. Vi är glada att Länsstyrelsen tror på vår insats och har beslutat om att stödja den. Enheten Arbete och försörjning kommer att driva Skill up i samarbete med SV Kronoberg, Familjecentralen och SFI, säger Katja Berggren enhetschef inom individ- och familjeomsorgen.

I slutet av sommaren kommer mer information om Skill up och om hur den som vill kan ansöka om att vara med.