Artikeln publicerades 6 oktober 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Så jobbar kommunen med att minska sina energikostnader

Med stigande elpriser och ett ansträngt läge på energimarknaden i Europa är det en god idé att se över sin energianvändning. Det finns mycket vi kan göra för att sänka energiförbrukningen och kostnaderna, både som privatpersoner, företag och i kommunens olika verksamheter.

Vad gör Älmhults kommun?

Älmhults kommun har under en längre tid arbetat med strategiska energibesparingsåtgärder. En sådan är att vi, vid nybyggnation, bygger passivhus. Ett passivhus minimerar värmeförluster och är mycket energieffektivt.

Nu gör alla vi som jobbar i kommunen ett krafttag kring små saker som tillsammans ger effekt som exempelvis släcka lampan, dra ut sladden och tänka till kring vår elförbrukning i största allmänhet.

Kommunens förvaltningar har tagit fram förslag för att minska elförbrukningen. Åtgärderna har tagits fram med hänsyn till genomförbarhet och trygghet.

Kommunen gör följande:

  • Granen på Stortorget och julbelysningen tänds tidigast vid skymning. Tidsperioden förkortas till 25 november till 16 januari.
  • De kommunala bad- och idrottsanläggningarna ser över möjligheterna till en restriktiv användning av el och varmvatten. Just nu pågår en kampanj för att uppmana alla som använder bad- och idrotts-anläggningar att tänka på att släcka i lokalerna, stänga ytterdörrar och duscha snabbt och effektivt, varje kilowattimme räknas.
  • Minska tiden för när ventilationen är igång exempelvis stängs den ned nattetid.
  • Minska energianvändningen i lokaler som inte används.
  • Arbetet med att byta gatubelysning till LED-belysning ska snabbas upp.
  • Investeringstakten för installation av solceller på kommunens fastigheter snabbas upp.
  • Effektivisera huvudvärmesystemet i utvalda fastigheter.
  • Alla kommunens medarbetare ska bidra till minskad elanvändning, bland annat genom att stänga av datorer och belysning när man går för dagen.

Älmhults kommun fortsätter att utvärdera hur åtgärderna påverkar energianvändningen och följer upp effekterna. Fler energibesparingsåtgärder kommer efter hand.

Alla måste hjälpa till att spara

För att hjälpa till att minska samhällets totala energiförbrukning behöver alla spara el. Som privatperson finns det en rad åtgärder man kan göra för att få energismarta vanor.

Läs mer om hur du kan spara el på vår sida om energi- och klimatrådgivning