Artikeln publicerades 14 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ryfors skola vann utmärkelsen årets arbetsplats 2021

Idag var det jubel på Ryfors skola! Susann Pettersson, kommunchef, Roger Johansson, utbildningschef och Anna Rix Grönvall, grundskolechef överraskade medarbetarna med blommor, diplom, tårta och gratulationer till utmärkelsen Årets arbetsplats 2021.

​​​​​​Vilken överraskning, vi är superglada för priset; var spontana reaktioner från medarbetarna.

Under de senaste två åren har personalen arbetat ihärdigt för att utveckla skolan i en positiv riktning både vad gäller elevresultat och inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Positiv skolutveckling

Vi har haft riktade projekt inom bland annat läsning som mer än fördubblat våra resultat vilket vi är väldigt stolta över. Det har satsats en hel del på att rusta upp den fysiska skolmiljön, bland annat akustikanpassade lokaler vilket skapar en helt annan arbetsro för eleverna, berättar Charlotta Gustafsson, rektor på skolan.

Skolans fritidshem har också tagit kliv framåt dels med en upprustning gällande material och också genom en utökad struktur på arbetet som bedrivs.

På skolan går cirka 100 elever ifrån förskoleklass till årskurs sex. September 2021 beslutades att skolan skulle bli en permanent F-6 skola.

Vad är det som gjort er arbetsplats så bra?

Vi är ett fantastiskt team här ute! Alla stöttar varandra och det finns ett starkt och genuint engagemang med en kultur där laget är viktigt. Jag tror också att det är viktigt med en kontinuitet vad gäller ledarskap och att jag har fått förmånen att vara på plats på skolan, berättar Charlotta.

Årets arbetsplatsmotivering

”Utmärkelsen Årets arbetsplats delas ut till en verksamhet som på ett fokuserat och medvetet sätt arbetar mot att vara en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar arbetsplats.

År 2021 tilldelas utmärkelsen Ryfors skola. Ryfors skola är genom sin goda kollegiala sammanhållning samt sitt verksamhetsfokus en föredömlig ambassadör för Älmhults kommun. Med en positiv inställning, framåtanda och öppenhet samt ett tillitsbaserat och utvecklingsorienterat ledarskap har man lyckats skapa en arbetsplats och skola där både medarbetare och elever trivs och utvecklas. Ryfors skola har gjort en utvecklingsresa som inte varit möjlig utan ett modigt ledarskap, delaktiga medarbetare och att verksamhetens bästa alltid är ett centralt fokus.”

Om priset

Årets arbetsplats är en utmärkelse för att lyfta goda exempel från kommunens verksamheter och för att sprida det fantastiska arbete som görs. Utmärkelsen tilldelas en arbetsplats som visat framfötterna lite extra på temat hållbarhet. Vinnare utses av kommunstyrelsen.

Priset, som anpassas beroende på hur många medarbetare som finns på den vinnande arbetsplatsen, är pengar till en gruppaktivitet. Gruppaktiviteten ska vara i linje med temat hållbar arbetsplats. Priset är 300 kr/medarbetare, dock minst 10 000 kr.