Artikeln publicerades 2 maj 2024

Rösta på din favorit i Pris för god bebyggd miljö 2024

En bild på en lekplats med skog bakom bredvid en bild på en röd byggnad.

Finalisterna i pris för god bebyggd miljö är utvalda. Nu är det din röst som avgör. Lägg den antingen på Lekplatsen i Västra Bökhult eller Hyreslägenheter i Såganäs.

Kommunen strävar efter att allt som byggs i kommunen ska vara av hög kvalitet, hållbart och se bra ut. Ett sätt att visa och uppmuntra att vi ska ha fina och hållbara områden i kommunen är att ge ut priset "Pris för god bebyggd miljö".

Nominering och urval av två finalister

Nomineringen för priset genomfördes under januari och februari 2024. Alla hade möjlighet att nominera förslag under denna period, även personer utanför kommunen. Totalt kom det in 16 förslag för både byggnader och allmänna platser. Utav av dessa 16 så röstade jurygruppen fram två förslag: Hyreslägenheter i Såganäs (fastigheten Såganäs 3:5) och Lekplatsen i Västra Bökhult. Av de två utvalda förslagen så kommer en vinnare nu att röstas fram av allmänheten.

- Det är så roligt med ett så stort engagemang från allmänheten med nomineringar för både miljöer och byggnader. Våra byggda miljöer påverkar människors vardag och välmående och därför vill vi uppmärksamma och uppmuntra alla som bidrar till tillskapande av god bebyggd miljö, säger Eva Ballovarre (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Jurygruppen, som består av kommunstyrelsens presidium och tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen (samhällsbyggnadsavdelningen), kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och byggförvaltningen samt tekniska förvaltningen har valt ut de två nominerade förslagen. Priset delas ut till byggherre och arkitekt eller projektledare. Priset består av diplom, motivering samt en minnestavla.

Motiveringar

För att utse en vinnare genomförs en publik omröstning mellan 2 maj – 16 maj. Av de två utvalda förslagen röstas en vinnare fram.

Alternativ 1 - Lekplatsen i Västra Bökhult:

Lekplatsen i Västra Bökhult har blivit en mötesplats för många och inte bara för de som bor i närområdet. Tillskapande av en tydlig entréplats till både rekreationsområdet med gångstigar, grillplats och lekmiljö förstärker platsen som ett besöksmål.

Lekplatsen bidrar till integration och ökad hälsa genom variation av lekredskap för olika åldersgrupper och personer med olika rörelseförmåga samt genom möjlighet till naturlek med utnyttjande av det kuperade landskapet och befintliga och tillskapade grönytor.

Alternativ 2 - Hyreslägenheter i Såganäs:

Ombyggnationen av den gamla verkstadsbyggnaden, som inte använts på länge, till tre moderna hyresrätter med en sjöutsikt skapar en inkluderande boendemiljö i Såganäs, som är ett område dominerat av privatägda villor och fritidshus, och bidrar till socialt sammanhang.

Byggnaden har fått nytt liv med ett samtida arkitektoniskt uttryck anpassat till omgivande miljö samtidigt som man kan läsa de historiska lagren genom bibehållen byggnadsvolym, sockel, fönsteröppningar och portar. Byggnaden är försedd med solceller samt en ny brunn och godkänt avlopp med reningsverk.

Lägg din röst på din favorit digitalt här Länk till annan webbplats.

Du kan även rösta fysiskt på din favorit på Älmhults bibliotek.