Artikeln publicerades 26 januari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Rivningslov beviljat för Hvita korset i Älmhult

Miljö- och byggnämnden har beviljat rivningslov för Hvita korset. Området ska nu utvecklas till ett nytt bostadsområde med flera olika fastigheter.

För att lyfta fram Julia Steen, som drev barnmorske- och utbildningsverksamhet i Hvita Korset från 1920- till 40-talet, är områdets karaktär viktig. Bland annat skapar hennes unika trädgård en alldeles särskild miljö och den kommer att sätta sin prägel på det nya området. Platsen kommer även i framtiden kännetecknas av den terrassering som funnits länge på området.

Kommunstyrelsen beslutade att fastigheten ska dokumenteras innan rivning som en kulturbevarande åtgärd. En film har tagits fram som visar huset och berättar dess historia. Filmen tillgänglig om några veckor på kommunens hemsida, mer information om detta kommer.

-Det känns bra att vi nu tagit ett steg närmare att utveckla platsen till ett attraktivt bostadsområde samtidigt som vi visar respekt och tillgängliggör historien kring Hvita korset, säger Gusten Mårtensson, (C)

Tidigare utredningar

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 att byggnaden Hvita korset ska rivas för att möjliggöra nybyggnation på tomten. Därefter lämnades ansökan om rivningslov in till Miljö och byggnämnden. På sammanträdet 24 januari 2022 beviljade miljö- och byggnämnden rivningslov för Hvita korset.

Inför beslutet har flera utredningar gjorts. Bland annat vilka delar av området som har bevarandevärde. Utredningarna är gjorda ur flera perspektiv så som antikvarisk, kulturhistorisk och status på huset.

I utredningarna framkom det att terrasseringen väster om byggnaden var av kulturhistorisk betydelse. Byggnaden har under åren blivit i så dåligt skick att den inte har något bevarandevärde. Den byggnadstekniska undersökningen visade att det skulle kosta cirka 29 miljoner att renovera huset till godtagbart skick för bevarande.

Läs mer om området och detaljplanen