Artikeln publicerades 15 maj 2024

Resursskola F-6 öppnar i Älmhult

Elev skriver 

Hösten 2024 startar en resursskola i Älmhults kommun. Resursskola är för elever som är i behov av mer omfattande stöd än vad ordinarie skolverksamhet kan ge.

Verksamheten kommer att vara lokaliserad i/vid Klöxhultsskolan och Montessori i Älmhult och ha plats för cirka sex elever.

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda denna resurs till elever med dessa behov. Genom resursskolan kan vi skapa en trygg och anpassad miljö där eleverna får det stöd och den undervisning de behöver för att lyckas i sin skolgång, säger Stefan Jönsson (S), ordförande utbildningsnämnden.

Vad är en resursskola?

Skolan tar emot elever som behöver särskilt stöd, med fokus på de med omfattande skolfrånvaro eller funktionsnedsättningar som påverkar inlärningen. Det är en liten enhet med anpassad miljö och hög personaltäthet inom grundskolan.

Eleverna följer samma regler och dokument som andra skolor och undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan.

Vem kan gå på en resursskola?

Elever med dokumenterade insatser för stöd och behov av specialiserad hjälp. Elevens vårdnadshavare ansöker om plats, och antagning sker utifrån behov och tillgängliga platser.

Ansökan och placering

Ansökan görs löpande under läsåret via en digital brevlåda. Grundskolechefen beslutar om placeringen efter ansökan från vårdnadshavare eller elevens rektor. Vi ser gärna att ansökan sker under maj för antagning under hösten 2024. Länk till ansökan och mer information hittar du nedan.

Här kan du läsa mer