Artikeln publicerades 21 maj 2024

Resultat från årets enkät om företagsklimat från Svenskt Näringsliv

En flygbild över stortorget i Älmhult centrum

Älmhults kommun har fortsatt lågt resultat i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Det framgår av svaren som företagen lämnat i årets enkät. Älmhult får i år betyget 2,8, vilket är en svag ökning jämfört med föregående år.

- Älmhult ska vara en företagsvänlig kommun där det är lätt att starta, driva och utveckla sitt företag, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens första vice ordförande. Vi har jobbat hårt med dessa frågor de senaste åren och är såklart besvikna över att det inte fått genomslag i företagens upplevelse av företagsklimatet i Älmhult. Samtidigt fick vi nyligen ett positivt resultat i årets Insiktsmätning (NKI) och vi upplever även i våra många samtal med företagare att vi är på rätt väg.

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen. I årets undersökning har 52 procent av de tillfrågade företagen i Älmhults kommun svarat, vilket motsvarar 99 företag. Totalt finns cirka 2 500 registrerade företag i kommunen.

- Vi är på väg i vårt förbättringsarbete och även om resultatet i just denna mätning inte visar någon större uppgång upplever vi att det finns en stor vilja och engagemang i att tillsammans skapa det bästa klimatet för kommunens näringsliv. Det är ett långsiktigt arbete och vi hoppas att de som har synpunkter eller förslag hör av sig till oss så vi kan bli bättre, säger Lars Persson, näringslivschef.

Om Svenskt Näringslivs attitydundersökning

Varje år mäter Svenska Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Senare under året presenteras den ranking som görs utifrån enkätresultatet och som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.