Artikeln publicerades 23 maj 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Resultatet från årets enkät om företagsklimat från Svenskt Näringsliv

Älmhults kommun har fortsatt lågt resultat i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Det framgår av svaren som företagen lämnat i årets enkät. Älmhult får i år 2,8 poäng, jämfört med 2,9 förra året.

Älmhult ska vara en företagsvänlig kommun där det är lätt att starta, driva och utveckla sitt företag, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S). Svenskt Näringslivs undersökning är en viktig indikator för hur det är att vara företagare i kommunen och vi kan se att politikernas attityder bedöms som något bättre än tidigare och även vår upphandlingsverksamhet. Däremot har vi mycket att jobba med när det gäller service, bemötande men också brottslighet och trygghet.

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen.

I årets undersökning har 50 procent av de tillfrågade företagen i Älmhults kommun svarat, vilket motsvarar 97 företag. Totalt finns cirka 2 500 registrerade företag i kommunen.

Under det senaste året har ett stort arbete gjorts tillsammans med representanter från näringslivet vilket har resulterat i fem gemensamma fokusområden och ett gäng konkreta åtgärder som vi jobbar aktivt med, säger näringslivsutvecklare Lars Persson.

Vi är på väg i vårt förbättringsarbete och även om resultatet i just denna mätning inte visar någon uppgång upplever vi att det finns en stor vilja och engagemang i att tillsammans skapa det bästa klimatet för kommunens näringsliv avslutar Lars.

Om Svenskt Näringslivs attitydundersökning

Varje år mäter Svenska Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Senare under året presenteras den ranking som görs utifrån enkätresultatet och som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.