Artikeln publicerades 31 januari 2022

På Grundsärskolan i Älmhult är Elevhälsan alltid i fokus

För eleverna på Grundsärskolan är Elevhälsan viktig. Där arbetar man med att förebygga och lägga grunden till en bra hälsa. Att ha en bra hälsa skapar positiva känslor och det underlättar inlärning och utveckling hos eleverna.

Annika Bardh är rektor på Grundsärskolan. Hon vet hur betydelsefull elevhälsan är för dessa elever.

– Det kan innebära kontakter med habilitering, psykiatri och stödenhet. Styrkan i vår elevhälsa är det breda nätverket med snabba insatser och korta kontaktvägar, berättar Annika.

I elevhälsans team på grundsärskolan ingår rektor, kurator, speciallärare, mentorer och skolsköterska.

Elever med rätt att ta tid på sig

I mötet med elever i grundsärskolan är några saker extra viktiga att tänka på. En av dem handlar om att ha tillräckligt gott om tid.

– Tiden är otroligt viktig. Man kan inte som skolsköterska eller kurator tänka att det här samtalet tar en kvart. Man behöver mer tid på sig. Eleverna har rättigheter att kunna ta tid på sig, säger hon.

​​​​​​​Skapa goda relationer

En viktig del i det hälsofrämjande arbetat på skolan är att alla arbetar aktivt för att skapa goda relationer mellan personal och elever.

– Samarbetet med elevhälsan möjliggör en god hälsa för eleven som leder till ökat välbefinnande och därmed ökade möjligheter till inlärning och att lyckas i skolarbetet, avslutar Annika.

På bilden:

Elevhälsan Grundsärskolan
Annika Bardh, rektor
Cecilia Nordstrand, skolsköterska
Sophie Hansson, kurator
Bettan Johansson, lärare