Artikeln publicerades 5 juni 2024

Ny YH-utbildning i Älmhults kommun

förpackningar

Älmhults kommun lanserar en ny Yrkeshögskoleutbildning i Livscykelanalys (LCA) för förpackningsindustrin, med start hösten 2024.

Förpackningsindustrin är en snabbt växande sektor med ett allt större fokus på hållbarhet. För att möta denna efterfråga erbjuder Älmhults kommun nu en specialiserad utbildning som gör det möjligt för yrkesverksamma att bli experter inom LCA, en metod för att bedöma miljöpåverkan av en produkt under hela dess livscykel.

Detta är en unik möjlighet att fördjupa sina kunskaper, utöka sitt nätverk och bli en eftertraktad expert inom Livscykelanalys för förpackningsindustrin. Ansökan är öppen och platserna är begränsade, säger Finn Tompuu, utbildningsansvarig.

Om utbildningen

Kombination av teori och praktik

Utbildningen kombinerar teoretisk kunskap med praktiska projekt och fallstudier. Studenterna får möjlighet att tillämpa LCA-metoder i verkliga scenarier och samarbeta med ledande företag inom industrin, såsom IKEA och Emballator Lagan Plast.

Avancerade kunskaper inom hållbarhet

Kursen täcker hållbarhet, cirkulär ekonomi och energiminskning, och ger studenterna verktyg för att analysera och förbättra miljöpåverkan av förpackningar.

Distansutbildning

Utbildningen ges på distans via en lärplattform, vilket gör det möjligt för studenter att kombinera studier med arbete. Inspelade föreläsningar och digitalt studiematerial tillåter flexibilitet i studietider. Utbildningen pågår i 16 veckor på halvfart med cirka 4 timmar per vecka med lektioner och föreläsningar.

Läs mer om YH-utbildningen: Livscykelanalys för förpackningsindustrin