Artikeln publicerades 1 februari 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nytt projekt i Älmhult ska hjälpa ukrainare ut i arbetslivet

Anna Shevchenko, en av deltagarna, tillsammans med Manar Albaghajati, koordinator för projektet.

Projektet, som heter Kronoberg Cares, ger ukrainska deltagare stöd att lära sig svenska och komma närmare arbete eller utbildning. Projektet pågår fram till september 2023.

Målgruppen är ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i någon av kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

För närvarande är 15 personer inskriva i Älmhult och några står på kö.

Börjar med individen

Hur ser svensk arbetsmarknad ut? Vilka sociala koder finns det och vilka skyldigheter och rättigheter har du som anställd? Arbetet i projektet utgår ifrån individens behov och önskemål. Därefter försöker kommunen matcha individens intressen, kompetenser och behov med rätt insatser.

För oss är det viktigt att finnas till för alla kommuninvånare i Älmhult, säger Manar Albaghajati, koordinator för projektet i Älmhults kommun.

Inblick i svenska samhället

Anna Shevchenko, en av deltagarna i projektet, berättar att hon tack vare projektet fått en bättre inblick i det svenska samhället. Hon lyfter även fram hur viktigt det är att deltagarna nu fått möjlighet till en utbildning i svenska.

Nu träffas vi varje dag och det är jätteviktigt att vi lär oss språket. Material har vi fått via skolan och vi har också möjlighet att individanpassa studierna här, berättar Anna.

Genom projektet kan deltagarna läsa svenska för invandrare, sfi, trots att de som flyktingar enligt massflyktsdirektivet inte har samma rättighet till det som asylsökande. De får också betyg som alla andra som läser sfi.

Projektet kommer inom kort att anställa en ukrainsktalande språkstödjare för att hjälpa till med planering och fortsatt arbete. Projektet samverkar också med avdelningen arbete och försörjning inom socialförvaltningen i kommunen.

Språkundervisning och yrkesutbildning skapar inkludering

Kronoberg Cares ska ge deltagarna det stöd de behöver för att kunna få ett arbete, praktik, introduktionsjobb eller nystartsjobb. Koordinatorer i projektet matchar individerna mot ett yrke utifrån personernas kompetens och förbereder dem för anställning.

I huvuddrag handlar det om kartläggning av kompetens, matchning mot ett yrke samt att rusta deltagarna på rätt sätt för att bli anställningsbara i detta yrke, berättar Manar.

Utöver detta kommer sociala insatser att erbjudas för att göra deltagarna mer delaktiga i det svenska samhället. Bland annat är Studieförbundet Vuxenskolan i Älmhult delaktiga i projektet.

Målet är att så många som möjligt av de ukrainska flyktingarna kommer i arbete eller utbildning och ökar sin sociala delaktighet i det svenska samhället. Att människor får arbete är positivt både för individen och för samhället, berättar Manar.

Bli Familjekompis

En annan social insats är Familjekompis som drivs genom projektet. Vill du eller din familj lära känna en familj från Ukraina? Anmälan görs på webbplatsen Familjekompis. Ett nära samarbete för ökad integration.

Bli Familjekompis Länk till annan webbplats.

Förhoppning om fortsättning på projektet

Projektet pågår fram till augusti 2023. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under längre tid.

Kronoberg Cares ägs av Växjö kommun, drivs av projektenhet Kronoberg och är finansierat av Europeiska socialfonden.

Vill du veta mer?

Kontakta Manar Albaghajati, koordinator för projektet i Älmhults kommun.

Lärare framför en skolklass

Daria Lebedieva undervisar deltagarna i svenska språket.