Artikeln publicerades 12 april 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nytt medborgarlöfte mellan Polisen och Älmhults kommun

Två poliser står tillsammans med en tjänsteperson från kommunen samt kommunstyrelsens ordförande

F.v: Håkan Helgesson, Staffan Käll, Roger Olsson, Eva Ballovarre

Trygghet och förebyggande arbete är i fokus när polisen och Älmhults kommun nu förnyar sitt medborgarlöfte.

Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan lokalpolisområde Ljungby och Älmhults kommun. Till grund för löftet ligger insamlad statistik, medborgardialog och samtal mellan polis och kommun.

Kommunen har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och tillsammans med polisen ska vi i år fokusera på att identifiera problemområden och hitta sätt att förebygga vägen in i kriminalitet, säger Eva Ballovarre, kommunstyrelsens ordförande. Det är viktigt att vi från kommunen ser det som ett övergripande arbete och har med både utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. I detta arbete är det också viktigt att vi jobbar med att öka tilliten till kommunen och polisen, för den ser vi minskar.

Älmhult har en historia av låg brottslighet och hög trygghet, men i de senaste trygghetsmätningarna minskar den upplevda tryggheten något. Det finns en ökad oro för att utsättas för stöld och på landsbygden finns viss kritik mot polisens arbete kopplat till inbrott.

Vi ser i undersökningar att näringslivet upplever oro för att bli utsatt för brott och vi ska fortsätta arbetet med att samverka i brottsförebyggande nätverk med företagarna, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef. Gällande oro för inbrott i förråd och ladugårdar så tror vi det bästa sättet är att jobba förebyggande och vi jobbar aktivt för att få igång mer Granssamverkan.

Medborgarlöftet uppdateras årligen och det strategiskt brottsförebyggande rådet följer kontinuerligt upp arbetet.