Artikeln publicerades 3 mars 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Ny kulturpolicy i Älmhults kommun

Älmhults kommuns första kulturpolicy är nu antagen. Kulturpolicyn ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet och fungera som en plattform för samverkan och inspiration.

Vår kulturpolicy kommer inte bara genomsyra kultur- och fritidsnämndens arbete utan alla nämnders verksamheter ska använda policyn som vägledning i sina beslut. Genom policyn synliggör vi kulturens betydelse för ett bra och hållbart samhälle, säger Anton Härder (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kärnan i kulturpolicyn utgörs av fem kulturpolitiska mål och en kulturpolitisk vision som följer kommunens vision. Enligt den kulturpolitiska visionen ska Älmhults kulturliv präglas av kommunens unika internationella karaktär och det stora antal kreativt skapande människor som bor, verkar och besöker kommunen.

Policyn fastslår också att kulturen har en bärande roll för Älmhults attraktivitet och för ett hållbart samhälle.

Ett kulturliv för alla

För att utveckla ett kulturliv, som beskrivs i den kulturpolitiska visionen, och bidra till kommunens vision om att: ”Här mår vi bra och finner livskvalitet, idag och imorgon” behövs alla Älmhults kulturaktörer. Amatörer såväl som professionella, arrangörer såväl som producenter. Tillsammans skapar vi ett kulturellt Älmhult med ett öppet kulturliv som kittlar sinnena, skänker välbefinnande och stolthet!

Nästa steg

Härnäst påbörjas arbetet med att ta fram en treårig kulturplan. I kulturplanen beskrivs vilka strategiska utvecklingsområden och aktiviteter som ska prioriteras under kommande tre år för att nå de kulturpolitiska målen.
Ta del av Älmhults kommuns kulturpolicy här Pdf, 438.5 kB.