Artikeln publicerades 21 december 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya parkeringsregler på vissa gator

Gulnat gräs framför en väg och en gångbana.

Från den 1 februari blir det nya parkeringsregler på vissa gator. Max 6 timmar med p-skiva.

Det gäller delar av gator kring centrum och riktning öster ut samt Storgatan, Oxtorgsgatan, Trädgårdsgatan, Knutsgatan och Göingegatan. Det innebär att du kan parkera max sex timmar i följd på gatan, sedan måste du flytta bilen.

Bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet

Parkeringsreglerna ändras för att framkomligheten och trafiksäkerheten ska bli bättre och det blir lättare för besökare att hitta en parkeringsplats. Även underhåll som sopning och snöröjning blir effektivare och säkrare.

De nya reglerna gäller från och med den 1 februari 2023.

Mer information

Kartor över parkeringar och vilka tider som gäller hittar du på kommunens webbsida och i servicecenter i kommunhuset.

Här hittar du kartor och vilka tider som gäller

Har du frågor om sextimmarsparkering?

Kontakta: Servicecenter
Telefon: 0476-550 00
E-post: info@almhult.se

De flesta butiker har gratis p-skivor och du kan också hämta en p-skiva i servicecenter på kommunhuset.