Artikeln publicerades 16 december 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nya e-tjänster för bättre service

I Älmhults kommun använder vi digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen. Nu erbjuder vi ytterligare 65 e-tjänster som ett led i att förbättra servicen och förenkla för Älmhults invånare, företagare och besökare.

De nya tjänsterna ökar tillgängligheten och självständigheten då man när som helst på dygnet kan göra sina ärenden.

Den nya satsningen är i linje med kommunens Digitaliseringsplan som har tre övergripande mål; enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

– Den här satsningen ligger helt i linje med kommunens plan för digitalisering som med utgångspunkt i invånarnas behov fokuserar på att skapa en modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet. Att använda digitaliseringens möjligheter kommer i framtiden att vara en allt viktigare nyckel för att stärka demokratin och öka delaktigheten, säger Gusten Mårtensson kommunstyrelsens ordförande.

Här följer några exempel på e-tjänster som släpps:

  • Ansökan om serveringstillstånd
  • Anmälan om inrättande av värmepump
  • Ansökan om riksfärdtjänst
  • Ansökan om bidrag för bostadsanpassning

– Genom införande av fler e-tjänster förenklar och förbättrar vi både för våra kommuninvånare och för handläggare i kommunens verksamhet. Nu fortsätter arbetet med att göra e-tjänsterna ännu bättre och smartare, säger Robert Palmqvist, IT och digitaliseringschef

De tjänster som blivit digitala hittar du på kommunens webbsida och i vår e-tjänstportal. etjanst.almhult.se Länk till annan webbplats.

E-tjänsterna erbjuder ett enklare och säkrare alternativ till många av kommunens traditionella pappersblanketter. För den som inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna finns det självklart möjlighet att även fortsättningsvis uträtta ärenden via till exempel blankett eller telefonsamtal. Kommunens Servicecenter svarar på frågor och ger vägledning i olika ärenden till kommunen.Kontakta Servicecenter