Artikeln publicerades 16 juni 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu rensar vi för att ängsblommor ska kunna ta plats

Damm med vass kulle med gräs bakom och två personer som drar upp växter.

Lupiner grävs upp för att ängsblommor ska kunna breda ut sig. (Bild Älmhults kommun)

Nu syns feriearbetare ute i våra rabatter, parker och skogsområden. Bland annat arbetar de med att ta bort lupiner, som är en invasiv art.

– Den vackra lupinen tränger tyvärr bort våra naturliga ängsblommor då de trivs på samma platser. Nu jobbar vi med att ta bort lupiner från våra ängsområden så att ängsväxterna får plats och kan komma tillbaka. Ängen är en levnadsmiljö för många insekter, bin, humlor och fjärilar och det är jätteviktigt att vi har den miljön kvar, säger Ingela Thulander, parkförvaltare och projektledare.

Vi har handledare från naturskyddsföreningen som är med och hjälper till. Nu arbetar de bland annat i Västra Bökhult, vid dammarna. Efter det rensar vi vid dammarna norr om Linnéskolan.

Vad är en invasiv art?

En invasiv art är en växt eller ett djur som sprids snabbt och som orsakar skada för ekosystemet.