Artikeln publicerades 6 maj 2022

Nu kan du hjälpa till att inventera invasiva arter!

Jättebalsamin

Under sommaren kommer kommunen i samarbete med Länsstyrelsen få hjälp med att inventera invasiva arter. De arter vi hittar registreras i artportalen. Där samlas alla fynd in från hela Sverige vilket ger en samlad bild av arternas utbredning.

-Det är ett resurskrävande arbete både i tid och pengar att bekämpa invasiva arter och vi har sökt och fått ett LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningar) från Naturvårdsverket för en del av sommarens arbete. Vi kommer att bekämpa en del arter som är enkla att hantera, till exempel blomsterlupin. Vi har fått ett annat bidrag från Länsstyrelsen som gör att vi kan ta hjälp med att inventera invasiva arter. Det blir ett bra underlag som vi kan använda i kommande handlingsplaner för fler invasiva arter, säger Ingela Thulander, parkförvaltare.

Vill du hjälpa oss med att rapportera in invasiva växter?

-Nu kan du hjälpa oss att göra underlaget så bra som möjligt. Ser du invasiva arter i naturen, rapportera dem till oss genom vår felanmälan app som du laddar ner till din telefon. Det är bra om du med hjälp av appen tar en bild, klickar på kartan där du hittat växten eller skriver i textfältet var du hittat den. Du kan också själv rapportera in direkt i artportalen hos Naturvårdsverket, förklarar Ingela.Registrera arter i artportalen Länk till annan webbplats.

Vem är det som har ansvar för de invasiva arterna?

Det är alla fastighetsägares ansvar. Det finns en lista över vilka växter och djur som är invasiva arter. Den listan skiljer sig från land till land. Några av arterna är däremot registrerade på en speciell EU-lista. Alla arter på den listan ska det enligt lag finnas en handlingsplan för gällande bekämpning. Dessa växter får inte odlas, köpas eller säljas.

För kommunens del är det jättelokan och jättebalsaminen som vi har handlings- och bekämpningsplan för.

Varför är inte parkslide på den listan?

För att arten ska bli registrerad på EU-listan behövs det mer information om utbredning, därför är det viktigt att rapportera in alla fynd till artportalen. Idag finns det inget riktigt bra sätt att bekämpa parkslide. Det pågår forskning kring metoder eftersom det visat sig att om man gör fel så kan situationen förvärras och växten sprider sig mer. Det är bättre att inte röra växten utan försöka hålla den i schack. Vi väntar på riktlinjer från Naturvårdsverket om hur vi tillsammans kan hantera parkslide. Så fort vi får mer information kommer vi att gå ut med det.

Här kan du läsa mer om parkslide och hur du ska hantera den Länk till annan webbplats.

Hur kommer ni att jobba med de invasiva växterna under sommaren?

Tillsammans med feriearbetare kommer vi att försöka få bort de mer lättbekämpade växterna, till exempel lupiner. Vi arbetar med inventeringen och kontrollerar de platser ni skickat in genom appen. Jättelokan och jättebalsaminen jobbar vi med enligt våra handlingsplaner.

Hur kan man förhindra att sprida invasiva arter?

Vi behöver hjälpas åt. Ta inte växter från olika platser eller från utlandet om du inte är helt säker på vad det är du tar med dig till din trädgård/fastighet. Det är förbjudet att sälja, köpa eller odla de växter som finns på EU-listan över invasiva arter. Det är fastighetsägaren som till sist är den som har ansvar att hantera alla invasiva arter på sin mark.

Har du växtavfall av invasiva arter ska det lämnas på Äskya. Ta kontakt med SSAM och fråga hur du kan lämna ditt avfall.Här kan du läsa mer om invasiva främmande arter på SSAMs hemsida Länk till annan webbplats.