Artikeln publicerades 12 januari 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu är rivningen av Hvita korset byggnaden påbörjad

Arbetet med att riva Hvita korset byggnaden har pågått i några veckor. Nu börjar arbetet att synas även på utsidan.

Första delen i rivningsarbetet har mest handlat om saneringsarbete på insidan, men nu börjar man även att riva ytterväggar. Man börjar med ytterväggarna på den nyare delen av huset.

Eftersom byggnaden är byggd i olika material rivs den i olika omgångar, detta för att allt material sorteras så att det kan tas om hand på rätt sätt.

I sorteringen väljer vi även att spara sådant som är möjligt att återanvända, till exempel vissa fönster och dörrar, säger Lars Lund, fastighetschef på Älmhults kommun.

Arbetet går enligt plan och beräknas att vara klart i mars.

Följ utvecklingen av området

Läs mer om utvecklingen av området Vita korset på vår webbplats

Drift- och serviceinformation

Drift- och serviceinformation under arbetets gång publiceras på kommunens hemsida och facebook.

Hvita korset bevarat i film

Inför rivningen gjordes en dokumentärfilm om Hvita korset som en kulturbevarande åtgärd. I filmen berättar Samuel Palmblad, första antikvarie på Länsmuseet i Växjö, om Hvita Korset och dess tidigare verksamheter och du får följa med på en tur i byggnaden.

Här hittar du dokumentärfilmen