Artikeln publicerades 6 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu är konsten, som eleverna varit med och röstat fram, på plats på Paradisskolan

När Paradisskolan invigs imorgon är det inte bara nya lokaler och utemiljöer som invigs, utan även ny offentlig konst – konst som eleverna tidigare bara sett på skisstadiet. Tre konstnärer och tre verk: ett verk för idrottshallens fasader, ett verk för utomhusmiljön och ett verk för skolans interiör.

Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och kunna påverka utformningen av sin närmiljö. Därför har elever vid Paradisskolan och Ryfors skola, förskoleklass, årskurs ett och årskurs sex varit med och röstat fram tre olika verk, ett som ska placeras på idrottshallens fasader, ett utomhus i skolgårdsmiljö och ett som ska sitta som stora ljudabsorbenter innanför de två huvudentréerna.

– Konstnärlig gestaltning till Älmhults skolor är ett prioriterat område för kommunen. Konsten kan öppna upp för nya tankemönster och upplevelser, uppmuntra lek, fria tankar och delaktighet. Konsten bidrar också till att förstärka platsens identitet. Barns och ungas rättigheter att både få ta del av och delta i konsten och kulturens uttryck har hög prioritet, inte minst sedan FN:s Barnkonvention 2020 blev svensk lag, berättar Helen Carlsson, kulturstrateg Älmhults kommun.

För att ytterligare stärka elevernas delaktighet och uppmuntra till konstnärliga processer i undervisningen kommer ett konstpedagogiskt skolprojekt direkt kopplat till Ingvild Kaldals verk att genomföras läsåret HT22-VT23.

Barn och unga är med och påverkar

För Charlotta Gustafsson, rektor Ryforsskolan och Paradisskolan, var det naturligt att eleverna skulle involveras och påverka valet av konstverk:

– Att involvera eleverna i denna process känns som en självklar del, deras röst är oerhört viktig. När Paradisskolans elever nu flyttat in i den nybyggda skolan kommer de under varje skoldag att kunna ta del av konsten, för eleverna blir det kanske något som de både kan leka på och något som de kan betrakta och drömma sig bort genom.

Kostnaden för Paradisskolans konst är 1,6 miljoner kronor och den finansieras via den så kallade enprocentregeln. I kostnaderna ingår sex skissuppdrag, tre gestaltningsuppdrag samt arvode till Konstnärscentrum Syd.

Tre konstnärer – tre konstnärliga gestaltningar

Tre konstnärer har anlitats för den konstnärliga gestaltningen: Ingvild Hovland Kaldal, Daniel Götesson och Elizabeth Thun.

Time is space and something else
–En serie skulpturer
Konstnär: Ingvild Hovland Kavdal
Placering: idrottshallens fasader

How are You
–Skulpturalt utomhusverk
Konstnär: Daniel Götesson, EKTA
Placering: skolgården

Mellan Backar och Berg
Berg vid Horisonten
– Digitaltryck på ljudabsorbenter.
Konstnär: Elizabeth Thun
Placering: skolans två huvudentréer

Kontaktpersoner:

Ingvild Hovland Kaldal, konstnär: ingvildkaldal@gmail.com

Daniel Götesson, konstnär: ektagbg@gmail.com

Elizabeth Thun, konstnär: elizabetthun@hotmail.com

Helen Carlsson, kulturstrateg, Älmhults kommun, helen.karlsson@almhult.se

Beskrivning av konstverken

Time is space and something else

I gestaltningsuppdraget för Paradisskolan har Kaldal utformat en serie skulpturer för idrottshallens fasader. Här har hon arbetat med hållbara material som handblåst glas och metall. Till denna gestaltning har hon även arbetat med att integrera belysning i skulpturerna.

– I arbetet med gestaltningen har jag inspirerats av hur människor i alla tider använt sig av himlens rörelse för att navigera både geografiskt och själsligt. Som förlagor och referenser har jag studerat den estetik och de metoder som traditionellt använts för att förklara, mäta och undersöka tid genom historien. Jag har valt att arbeta med levande material som kontrasterar mot byggnaden rigida uttryck i betong och plåt. Material som varit i en förändring eller som förändrar sig över tid som handblåst glas och koppar, säger Kaldal.

How are You

Daniel Götessons verk för Paradisskolan kan ses som olika känslouttryck som tillsammans bildar en helhet där verken kommunicerar med varandra och med betraktaren.

Skulpturerna är relationsobjekt, något som barnen kan relatera, fantisera och umgås med kring och definiera dem utifrån vad de själva tänker att det är. Skulpturerna kan också användas för att klättra på eller som en del av andra lekar, exempelvis bolllek, kurragömma eller jage. De olika skulpturerna ändras i karaktär och uttryck beroende från vilket håll man ser dem ifrån. Verket kommer bidra till nya uttryck på platsen och förstärka dess karaktär.

Mellan Backar och Berg - Berg vid Horisonten

Elizabeth Thuns verk till Paradisskolans entréer är digitaltryck på ljudabsorbenter. Originalmålningarna är gjorda i akryl på duk. Målningarna har sedan fotograferas av och skrivits ut på ljudabsorbenter.

– Jag ville göra verk som utgår från och bygger vidare på den levande berättartraditionen, listad på Unescos världskulturarv för immateriellt kulturarv, som finns i Älmhult. Verk som inspirerar och stimulerar betraktarens fantasi. Som berättar om bygdens viktiga natur och kulturvärden och som kan uppskattas av elever, pedagoger och alla som besöker skolan. Framför allt ville jag skapa verk som ger möjlighet till betraktaren att skapa sin egen berättelse, med mitt måleri som inspirationskälla, berättar Thun.

I verken finns grönska och växter som har sitt ursprung i foton jag tagit i närliggande naturreservat (bland annat Taxås och Kronan) Det finns delar av berggrunden ’svart granit’, (en grönsten som skapar goda möjligheter för växtlivet). Vattnets färger och former är inspirerade av sjön Möckeln men även av en mindre damm som finns i Taxås Naturreservat.

Fakta om konstnärerna

Ingvild Hovland Kaldal

Kaldal (född Trondheim, 1985) är utbildad vid Akademin Valand, och Malmö Konsthögskola där hon tog sin mastergrad 2015. Ingvild Hovland Kaldal arbetar med skulpturer i dialog med material och teckningar där det intuitiva och det spontana är en viktig del av både uttryck och arbetsprocess. Hennes konst befinner sig i psykologins och perceptionens gränsområden och behandlar det sårbara, ofta med humor och absurditet. De senaste åren har hon utforskat relationen mellan teckning och skulptur i material som lera, textil, och metall. Denna höst är Kaldal aktuell med grupputställningen “ON HOLD” på Malmö Konsthall, separatutställningen “1000 clouds on a clear blue sky” i kryptan, Lunds domkyrka och grupputställningen “Fyrtio” på Galleri CC i Malmö.

Daniel Götesson

Daniel Götesson EKTA (f. 1978 i Falkenberg) bor och arbetar i Göteborg. Han har en BA i illustration från London College of Communication, London, Storbritannien. Hans verk har utställts i stor utsträckning i Sverige och Europa och har publicerats i otaliga konstböcker och tidskrifter som The New York Times och Juxtapoz Magazine. EKTA’s väggmålningar och offentliga verk finns i Italien, Frankrike, Kroatien, Polen, Ryssland och England. Bland annat har han nyligen arbetat med flera offentliga gestaltningsuppdrag av varierande skala för olika kommuner i Sverige samt samarbetat med Göteborgs internationella filmfestival, Converse och Marni. Ekta arbetar över flera medier som omfattar teckning, collage, måleri, skulptur, textilier, såväl som animation och performance.

Elizabeth Thun

Thun (f. 1978) är född och uppvuxen i småländska Järnforsen, bor och arbetar i Malmö. Är utbildad i Stockholm (Pernbys Målarskola och Gerlesborgsskolan) och tog min Master i fri konst vid Konsthögskolan i Bergen 2009. Under de senaste åren har jag haft soloutställningar på bland annat Berg Gallery, Stockholm, Ljungbergmuseet, Galleri Ping-Pong, Malmö, Galleri Arnstedt, Östra Karup samt deltagit i grupputställningar på Galleri Thomas Wallner, Simris, Ystads Konstmuseum, Havremagasinet i Boden och Ayumi Gallery/Cave, Tokyo.