Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nu är det dags för årets trygghetsmätning

En manlig och en kvinnlig polis står vid tågstationen i Älmhult. De har gula västar på sig, på ryggen står det polis. 

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Älmhults kommun årligen en trygghetsmätning. Detta görs även i flera andra kommuner. Den 15 augusti börjar enkäterna att skickas ut.

Med trygghetsmätningen vill Polisen och kommunerna få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning och därför ställs ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

I Älmhults kommun kommer 900 medborgare i åldersgruppen 16–85 år, att tillfrågas. Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 15 augusti och insamlingen avslutas i början av oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Man kan svara både på pappersenkät och digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Din åsikt är viktig för framtida planering

Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet, framför allt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstepersoner samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Polisen och Älmhults kommun vill att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt område på landet eller ett mer problemutsatt område.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.