Artikeln publicerades 20 juni 2024

Kaningulsot i Älmhults kommun

kanin

Uppdaterad 2024-07-03
Med anledning av att flertalet vildkaniner har hittats döda i kaningulsot i Älmhults kommun informerar vi här om vad du som privatperson behöver tänka på.

De upphittade döda kaninerna skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som konstaterade att de hade kaningulsot.

Vi uppmanar dig att vara extra observant om du träffar på vildkaniner. Kaningulsot är mycket smittsamt för kaniner och harar. Sjukdomen kan inte sprida sig till människor eller andra djur.

Så här gör du om du hittar en död kanin i Älmhults kommun

  • Meddela detta till kommunens servicecenter som informerar kommunjägare om den döda vildkaninen. Under helger och efter kontorstid skickar du e-post.
  • Tänk på att tydligt beskriva var du har hittat vildkaninen och ange dina kontaktuppgifter, detta ifall kommunjägaren behöver komma i kontakt med dig.
  • Undvik att ta i eller röra vid vildkaninen och använd alltid handskar om du hanterar ett dött djur.

Viktigt att veta om kaningulsot

  • Sjukdomen är mycket smittsam och smittspridning kan ske via direktkontakt men även via infekterat material och insekter.
  • Som kaninägare behöver du tänka extra på smittskyddet och eventuell vaccination då sjukdomen är mycket smittsam för andra kaniner och harar.
  • Sjukdomen kan inte sprida sig till människor eller andra djur (bara kaniner och harar).
  • Kontakta din veterinär om du har kaniner som plötsligt dör eller som har symtom på sjukdom. Veterinären kan även hjälpa till med vaccination mot kaningulsot.