Artikeln publicerades 4 maj 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Med fokus på barnen i Älmhult

I Älmhults kommun är nästan var fjärde invånare barn under 18 år och många barnfamiljer väljer att bosätta sig i kommunen. Nu har ett barnbokslut tagits fram för att sätta fokus på barnens möjligheter till en trygg och utvecklande uppväxt.

Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 har Älmhults kommun aktivt arbetat med konventionen. Eftersom kommunens alla verksamheter berör barn på något sätt omfattar arbetet med barnkonventionen hela kommunens organisation.

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i Älmhult och vårt barnbokslut visar oss vägen framåt. Nu satsar vi på att hitta fler sätt att ta tillvara och lyssna till barn och unga åsikter. Just nu är kommunen på turné och lyssnar in tankar och idéer om morgondagens Älmhult i samband med framtagandet av en ny översiktsplan, särskilt fokus ligger på dialog med barn och ungdomar, säger Eva Ballovarre, kommunstyrelsens ordförande (S).

Älmhults kommun har en barnrättsgrupp med representanter från kommunens olika verksamheter samt det kommunala bolaget Älmhultsbostäder. Barnrättsgruppen har en stöttande funktion i att utveckla kommunens barnrättsarbete och har tillsammans tagit fram en kommunövergripande policy samt verksamhetsplan med tillhörande mål som beskriver hur Älmhults kommun ska arbeta med barnkonventionen.

Varför tar vi fram ett barnbokslut?

Barnbokslutet är en uppföljningsmetod för att säkerställa, utvärdera och följa upp hur långt kommunen har kommit med arbetet. Barnbokslutet ger också möjlighet att planera långsiktigt för att kunna utveckla verksamheterna och skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i alla kommunens verksamheter, säger Susann Pettersson, kommunchef.