Artikeln publicerades 26 maj 2022

Markanvisningstävling Västra Bökhult:
Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1

Älmhults kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i Västra Bökhult.

Fastigheterna har ett attraktivt naturnära läge med gångavstånd till skola, förskola och sjön Möckeln samt 3 km till Älmhults
järnvägsstation.

Vy över tomter med asfalterade vägar.

Här syns Västra Bökhult. De fyra fastigheterna Lasen 1, Libellen 2, Stativet 2, och Teodoliten 1 är en del av området.

Visionen för den nya stadsdelen Västra Bökhult är att skapa en småskalig stadskaraktär med en blandad bebyggelse och med boendemiljöer med fokus på människors behov av livskvalitet och god hälsa.

Syftet med markanvisningstävlingen är att utse en eller flera exploatörer till fastigheterna Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1. Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska upprättas med den/de vinnande förslagsställarna.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Älmhults kommun enligt anvisningarna i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram - Markanvisningstävling för 4 fastigheter i Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 Pdf, 26.3 MB.

Inlämning - tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 16 september 2022. Se fullständiga instruktioner i ovan dokument.

Tävlingsbidraget skickas med e-post till Kommunstyrelsen.

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult

ks@almhult.se

Viktiga datum

26 maj

Publicering av tävlingsinbjudan

16 september

Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag

3 oktober

Besked lämnas till vinnare

Kontakt

Frågor skickas med e-post till Kommunstyrelsen.

I ämnesraden ange: KS 2022/97 tävlingsbidrag för fastighet/fastigheter i Västra Bökhult
Exempel: KS 2022/97 tävlingsbidrag för Libellen 2 och Stativet 2 i Västra Bökhult

ks@almhult.se

Frågor och svar (uppdateras löpande)

Ännu inga inkomna frågor.