Artikeln publicerades 15 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Många har tyckt till i årets medborgarundersökning

Årets medborgarundersökning visar att Älmhultsborna upplever sig trygga och är nöjda med kommunens underhåll av den offentliga miljön, miljöarbete och mötesplatser.

Undersökningen ger invånarna i Älmhult bra betyg när det kommer till skötseln av offentliga miljöer som vägar, kommunala byggnader, gång- och cykelvägar, lekplatser och parker. Kommunens bibliotek, badplatser, allmänna träningsplatser och motionsspår får också höga betyg. Invånarna ger även högt betyg gällande säkerhet. De känner sig trygga när de vistas utomhus dygnets alla timmar och generellt anser man att kriminalitet inte är ett stort problem i kommunen.

Som förbättringsområden vill kommunens invånare bland annat gärna se ökad tillgänglighet till kommunens idrottsplatser samt se förbättringar inom kollektivtrafiken.

Älmhults kommun har Sveriges sjunde högsta svarsfrekvens

Enkäten skickades ut till 1 200 kommuninvånare av Statistiska Centralbyrån (SCB) under hösten 2021 och sammanlagt svarade 43,5 % enkäten i Älmhults kommun, den sjunde högsta svarsfrekvensen i Sverige! Totalt deltog 161 kommuner och den genomsnittliga svarsfrekvensen var 37,6 %. Totalt innehåller enkäten 128 frågor.

-Jag är glad över att så många av våra medborgare har hjälpt oss genom att svara på undersökningen, svarsfrekvensen är bland det bästa i landet. Det tyder på att det är många som tillsammans med oss vill vara med och påverka utvecklingen i positiv riktning i kommunen! Vi får bra resultat inom många områden, framför allt kan vi även i denna undersökning konstatera att Älmhults kommun överlag är en trygg plats att leva och verka på. Självklart finns det utvecklingsområden och nu gäller det att analysera och fundera över hur vi kan bli ännu bättre, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du se en mer ingående presentation av Älmhults resultat! Pdf, 350.3 kB.

Hur använder vi undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Älmhults kommun hämtar också in kunskap genom användarundersökningar, direktmöten, invånardialog samt de synpunkter som bland annat kommer in via webbplatsen almhult.se.