Artikeln publicerades 16 augusti 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Lärare i grundskolan laddar upp inför skolstart

Att pedagogiskt bemöta språklig sårbarhet i skolan är viktigt för att stödja alla elevers lärande och utveckling. Under fredagen hade grundskolans undervisande personal en kompetensutvecklingsdag med fokus på språkligt arbete.

Under fredagen gästades lärarna i Älmhult av Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har lång erfarenhet av språkliga utmaningar och stor kompetens i barns och ungas språk-, skriv- och läsutveckling.

– Det känns fantastiskt kul att vi får chansen att ta till oss av Barbros kunskaper. Barbro har skrivit flera böcker och forskningsartiklar om barns bemästrande av språk, språkstödjande pedagogik och språklig sårbarhet - och inte minst hur sårbarheten kan vändas till hållbarhet i lärande och undervisning, berättar Camilla Svensson, utvecklingsstrateg i Älmhults kommun.

Språket i fokus

Personliga erfarenheter blandades med teori när Barbro bland annat berättade om vad språklig sårbarhet är och hur det kan upptäckas, vad det innebär för en elev och hur skolan kan arbeta för att skapa en hållbarhet i lärandet och undervisningen.

– I undervisningen finns massor av möjligheter att laborera med språket, leka med det, ifrågasätta och pröva, lära och utvecklas! Språklig sårbarhet, eller utvecklingsrelaterade språkproblem, kan bemötas nyfiket och kreativt, och behöver inte sätta hinder för elevens lärande. Synsättet
"Not yet – ”eleven är ännu inte där, hur ska vi komma dit?” stärker tanken att allt är möjligt och via undervisningen skapas möjligheterna, berättade Barbro.

–​​​​​​​ Barbros föreläsning gav information, insikter, igenkänning och inspiration, säger Anna Rix Grönvall, grundskolechef.