Artikeln publicerades 25 juli 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Länsstyrelsen avslår ansökan om att byggnadsminnesförklara Hvita korset

Vit förfallen träbyggning i olika etage med ett torn på sidan. Buskar framför.

I februari meddelade Länsstyrelsen att en utredning kring byggnadsminnesförklaring ska göras innan rivning av byggnaden tillåts. I fredags meddelade Länsstyrelsen att de avslår frågan och att de inte sätter sig emot att Hvita korset rivs.

– Nu har vi fått bekräftat att vår tidigare bedömning av området har varit riktig. Nu väntar vi på att beslutet ska vinna laga kraft. Efter det går vi vidare och utveckla ett trevligt område, samtidigt som vi visar respekt och tillgängliggör historien kring Hvita Korset, säger Gusten Mårtensson (C) ordförande i kommunstyrelsen.