Artikeln publicerades 8 augusti 2022

Kurs för dig som behöver hantera anhörig med emotionell instabilitet

en man sitter och ser ledsen ut

Är du anhörig till någon som åker berg- och dalbana i starka känslor, som leder till kaos i relationer?

Kanske har din familjemedlem svårt med sin självbild, ett självskadebeteende, suicid tankar eller ett annat beteende som skapar problem. Det kallas emotionell instabilitet. Vi kan ge dig råd och träning i att på olika vis kunna hantera vardagssituationer som kan uppstå. Du får också möta andra som är i samma situation som du är i.

Anmäl dig till Familjeband

  • Familjeband är en kostnadsfri kurs.
  • Du får utbildning kring problematiken kring emotionell instabilitet.
  • Du får stöd, verktyg och sedan träna på olika situationer i hur du kan stötta din anhöriga.
  • Kursen är uppdelad på 12 gånger, 1 gång per vecka och 2 timmar per gång.
  • Kursstart den 7 september, kl. 17.00. 
  • Plats: Stödenheten Norra Esplanaden 18
  • Sista anmälningsdag 12 augusti

Gör en intresseanmälan till therese.dahlin@almhult.se eller majrun.andersson@almhult.se. Vi återkommer med information när vi vet hur många som anmält sig.