Artikeln publicerades 13 februari 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Klart med nya introduktionsanställningar inom vård- och omsorg

Tio deltagare som är inskrivna i kommunens verksamhet Arbete och försörjning har nu erbjudits nya introduktionsanställningar. Kommunen hoppas att satsningen bland annat ska öka intresset för yrken inom vård- och omsorg och att andelen självförsörjande hushåll på sikt ska öka.

Deltagarna träffade kommunens personal inom vård- och omsorg tillsammans med verksamheten Arbete och försörjning för att få mer information om de nya anställningarna.

Att fler vill och kan arbeta inom vården är jätteviktigt då arbetsbehovet är stort. Genom projektet får deltagarna chans till språkutveckling och också en insikt om hur det är att arbeta som vårdbiträde eller undersköterska, säger Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef Arbete och försörjning.

Öka intresset för vård- och omsorg

Satsningen förväntas leda till ett ökat intresse för arbeten inom vård- och omsorg och inom omsorg funktionsvariation. Förhoppningen är också att introduktionsanställningen ska leda till fortsatt utbildning och arbete inom verksamheterna.

​​​Introduktionsanställningen ligger utanför bemanningskravet vilket troligen också kommer leda till en förbättrad arbetsmiljö och minskade sjuktal genom att bemanningen på enheten ökar, berättar Kristine Stjärnerfält.

Projektet pågår under ett år och kommer att utvärderas löpande.

På sikt ska satsningen bidra till:

  • Öka andelen självförsörjande hushåll
  • Öka intresset för att utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg
  • Minskat utanförskap
  • En bättre arbetsmiljö

Vad är introduktionsjobb?

Introduktionsjobb riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. Syftet är att öka användningen av anställningsstöd och att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Kontakt

Kontakta gärna Carl Lundkvist, arbetsmarknadssamordnare om du vill veta mer eller om du vill erbjuda en praktikplats, språkpraktik eller en anställning. ​​​​​carl.lundkvist@almhult.se