Artikeln publicerades 23 november 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Hvita korset byggnaden bevarad i film

Hvita korset

Med verksamheter som barnavårdshus och konfektionsfabrik bakom sig har byggnaden Hvita korset en lång och spännande historia. En historia som Älmhults kommun valt att bevara i film.

Efter utredningar framkom att Hvita korset byggnaden är i så dåligt skick att den inte kan användas som den står idag och kostnaden för en renovering till godtagbart skick hade blivit mycket hög. Ett beslut togs om att riva byggnaden till förmån för att kunna utveckla området för annat.

Inför rivningen gjordes en dokumentärfilm om Hvita korset som en kulturbevarande åtgärd. I filmen berättar Samuel Palmblad, första antikvarie på Länsmuseet i Växjö, om Hvita Korset och dess tidigare verksamheter och du får följa med på en tur i byggnaden.

Följ utvecklingen av området

Om du vill veta mer hur området kommer att utvecklas så kan du läsa om och följa det på stadsutvecklingssidan för området Vita korset.

Här hittar du stadsutvecklingssidan för området Vita korset

Söker du praktisk information om arbetet?

Drift- och serviceinformation under arbetets gång kommer du att hitta på kommunens hemsida och facebook.