Artikeln publicerades 22 december 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Hur ser framtidens boende för äldre ut i Älmhult?

Just nu arbetar vi med att ta fram en övergripande plan för framtidens boende och omsorg för äldre i Älmhults kommun.

För att förstå vad kommuninvånarna önskar avseende sitt framtida boende genomför vi därför under december och januari månad en undersökning som riktar sig till ett slumpvis urval av kommunens invånare som är mellan 55-70 år. Den som blivit utvald kommer att få erbjudande om att svara på ett antal enkätfrågor, antingen digitalt eller på pappersenkät. Enkäten är frivillig att svara på och genomförs helt anonymt.

Förutom enkäten kommer vi också att bjuda in till fokusgrupper där vi fördjupar frågorna och samtalar om framtidens boende och omsorg.

Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten och därmed bidra till utformningen av framtidens boende. Detta kommer att vara ett viktigt underlag för oss i vårt fortsatta arbete.

Har du frågor om enkäten så kontakta Servicecenter:

0476-550 00