Artikeln publicerades 10 maj 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Hemtjänst Östra är nu Silviahemscertifierade

En stor grupp med människor med certifikat i händerna står framför en svart vägg. Ser glada ut.

Medarbetare från Älmhults, Ljungbys och Markaryds kommun visar stolt och glatt upp sin certifiering från Silviahemmet.

Det blev en festlig examen på Live i Älmhult för de medarbetare i Älmhults, Ljungbys och Markaryds kommun som gått Silviahemmets demensutbildning. Lite bubbel i glasen och några snittar bjöds det på innan ceremonin började.

Fyra kvinnor och en man står på en liten scen och håller i sina certifikat.

Medarbetare från hemtjänst östra Christina Johansson, Johanna Persson, Vasil Demaj, Elisabeth Silve och Emma Rodin med certifikat från Stiftelsen Silviahemmet.

Jag är så stolt över hemtjänst Östra. 37 medarbetare från olika professioner i teamet har gått utbildningen och hela teamet har fått fördjupad kunskap och en gemensam vårdfilosofi inom demens. Det handlar om ett förhållningssätt som är personcentrerat och det innebär att fokus läggs på personens förmågor, självbestämmande och delaktighet. Vi anpassar vårt sätt att kommunicera och stötta efter var personen befinner sig i sjukdomen, berättar Emma Rodin, enhetschef på Älmhults kommun.

Det är viktigt att alla personer i teamet förändrar sitt tanke- och arbetssätt, det är därför hela avdelningen utbildas och certifieras. Silviahemmets vårdfilosofi kan användas under hela sjukdomsförloppet från tidiga symtom till vård i livets slutskede.

Certifikat undertecknat av Drottning Silvia

På plats fick representanter ta emot ett certifikat för avdelningen som var undertecknat av Drottning Silvia.

Vid varje utbildningstillfälle har vi funderat och tänkt hur vi kan höja livskvalitén för de demenssjuka. Ni har delat med er av erfarenhet och ställt kluriga frågor. Ni har varit kreativa, spelat rollspel, ritat och byggt med stor inlevelse och engagemang. Är ni bara en bråkdel så kreativa i ert arbetsliv kommer omsorg och livskvalitet att öka för dem ni stöttar säger Inga-Lill Winqvist på Silviahemmet som också stod för utdelandet av certifikaten.

Familjen Kamprads stiftelse inledde ceremonin

Familjen Kamprads stiftelse har ekonomiskt stöttat kommunerna och Katarina Olsson ordförande i stiftelsen inledde ceremonin:

– Ingvar hade ett starkt önskemål om att, genom Familjen Kamprads stiftelse, få bidra med kunskapsuppbyggande i det svenska samhället. Främst genom ekonomiskt stöd till forskning och utbildning inom bland annat området förbättrad livskvalitet för äldre, säger Katarina och fortsätter:

– Ingvar var en stor beundrare av Drottning Silvias engagemang och arbete för våra äldre. Han besökte Silviahemmet och imponerades av det arbetet som görs för personer med demensdiagnos. Alla ni som sitter här idag arbetar för att underlätta livet för personer med en demensdiagnos. Ni är en kugge i maskineriet som skapar livskvalitet. Det är särskilt roligt för oss i Stiftelsen att vara med och göra utbildning i Silviahemmets regi möjligt för tre vård- och omsorgsboenden/hemtjänstgrupp. Det hade Ingvar gillat.

Familjen Kamprads Stiftelse stödjer projekt som är verklighetsnära och som ska göra nytta för många människor. Stiftelsen har sedan starten 2011 delat ut 1,6 miljarder kronor.

Deltagare

Under ceremonin var det Hemtjänst Östra från Älmhult, Ljungberga från Ljungby och Utsikten från Markaryds kommun som firades och fick certifikat.