Artikeln publicerades 28 november 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Fritidselever på Elmeskolan lär sig tala bildspråk

Lärare och barn målar

Elever från Elmeskolans fritidshem deltar just nu i ett pilotprojekt kallat Konstpaus – en övning i att tala bildspråk i samarbete med Bild och Form Kronoberg och konstnären, arkitekten och illustratören Karolina Lilliequist.

Vi är jätteglada över att få möjlighet att delta i detta pilotprojekt. Workshopen kommer att erbjudas alla kommuner i Kronoberg efter testperioden och då är det kul att våra barn varit med och direkt påverkat utformningen, säger Helen Carlsson, kulturstrateg i Älmhults kommun.

Projektet, som pågår under en veckas tid efter skoltid, ingår i Bild och Form - Kronobergs utvecklingsarbete för barn och unga. I syfte att ta fram ett workshop-utbud för läsåret 23/24 har konstnären Karolina Lilliequist anlitats för att tillsammans med skol- och fritidshemselever runtom i regionen testköra ett antal nya workshops. En av dessa är ”Konstpaus”.

Färgglad korridor

I Elmeskolans korridor finns nu en mobil ateljé-paviljong uppställd. Varje dag finns här en ny fråga för barnen att besvara - men inte i ord, utan med penslar och färg. Det kan handla om frågor som ”Vilket djur är du?” eller ”Vad gör dig glad?”

Karolina har varit på plats varje dag för att möta och handleda barnen. På plankets insida kan barnen skapa i lugn och ro – en stund för reflektion eller en möjlighet att utforska konstnärliga tekniker och metoder.

Flera elever i kö

Den första uppgiften handlade om att göra porträtt genom att härma en stil från konsthistorien. Workshopledaren Karolina berättade om fyra olika stilar:

Det var härligt att se hur peppade barnen var och hur koncentrerade de var i måleriet. Ofta var det kö för att få plats att måla.

Skapa utrymme för paus

Syftet med Konstpaus är att skapa utrymme för paus. En lugn stund för eftertänksamhet och tid att tid att upptäcka nya, konstnärliga uttryckssätt. Med projektet Konstpaus pausas andra vanliga aktiviteter för att ge plats åt färg, form och mönster – åt konsten, fortsätter Helen.

Som en bonus kommer Karolina i nästa vecka att dra igång ytterligare en workshop på Elmeskolan. Det blir elever från Åk 4 som möter konstnären i en workshop kallad Mönsterelev, i juledition. Eleverna kommer att göra mönster som trycks på de stora vikväggarna och resultatet kommer att ställas ut i Elmeskolans under vecka 49.

Fyra barn och en vuxen tittar i olika böcker