Artikeln publicerades 25 februari 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Förnyat medborgarlöfte mellan Älmhults kommun och polisen - för ett tryggt Älmhults kommun

Gusten Mårtensson och polis skakar hand framför 

Med rubrikerna synlighet, samverkan och trygghet pekar årets medborgalöfte ut vägen för det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet under år 2022.

Älmhults kommun och Polismyndigheten har sedan 2005 genomfört trygghetsmätningar där kommunens invånare får möjlighet att ge sin bild av tryggheten i kommunen.

Med utgångspunkt i trygghetsmätningen har kommunen tillsammans med kommunpolisen arbetat fram det medborgarlöftet som kommunens kommunalråd Gusten Mårtensson (C) och lokalpolisområdeschefen Roger Olsson signerade den 23 februari 2022.

– Med vårt gemensamma medborgarlöfte och inrättandet av det strategiska brottsförebyggande rådet tar vi gemensamt ännu ett steg i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet såväl i det korta som det långa perspektivet, säger Gusten Mårtensson (C), kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

Det här ska Älmhults kommun och polisen fokusera på under år 2022

Samverkan

  • Kommunen ska under året kartlägga förekomsten av narkotika genom analys av tätortens avloppsvatten.
  • Kommunen och polisen skall starta ett gemensamt operativt brottsförebyggande råd för att dela lägesbild, utbyta erfarenheter och identifiera områden där brottsförebyggande åtgärder behöver sättas in.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan med lokalt näringsliv samverka gemensamt brottsförebyggande nätverk för att dela lägesbild, utbyta erfarenheter och identifiera områden där brottsförebyggande åtgärder behöver sättas in.

Synlighet

  • Polisen ska under året i förebyggande syfte genomföra sök med narkotikahund i kommunens gymnasieskola.
  • Polisen ska i samverkan med kommunens utbildningsförvaltning genomföra riktade informationsinsatser till elever inom skola och fritidsverksamhet samt besöka kommunens skolor.
  • Polisen ska som trygghetsskapande metod öka insatsen med uniformerad fotpatrullering i Älmhults centrala delar.

Trygghet

  • Polisen ska i samverkan med kommunen aktivt arbeta för att öka antalet aktiva hushåll/områden inom Grannsamverkan.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan genomföra digitala medborgardialoger.

Med medborgarlöftets överenskomna inriktning fortsätter nu kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

­– Det är med stor glädje som att jag kan konstatera att vi tillsammans i och med det nya medborgarlöftet för 2022, gör ett tryggt Älmhults kommun ännu tryggare och säkrare. Det är tillsammans som vi blir riktigt starka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef Ljungby.