Artikeln publicerades 11 juni 2024

Förändringar i förskola 2024

Barn lägger pärlplatta

Befolkningsstatistiken visar att allt färre barn föds i Sverige och Älmhult är inget undantag. Siffrorna visar heller inte att några större barnkullar är att vänta. Det får konsekvensen att kommunen behöver se över organisationen i förskolan för att fortsätta erbjuda barnomsorg med hög kvalitet.

Älmhults kommun kommer att behöva göra förändringar inom förskolan under året. Anledningen är att antalet barn minskar i verksamheten och prognosen är att den trenden fortsätter. Färre barn innebär färre lokaler och ett minskat behov av personal.

Under 2023 minskade antalet barn i förskolan och antalet barn beräknas minska ytterligare under 2024. I höst kommer bland annat totalt fyra moduler på Norregård och Haga förskola att avvecklas, vilket är cirka 54 platser.

Minskningen av antalet barn fortsätter dessvärre även framåt vilket får genomslag i förskoleverksamheterna. Därför behöver vi nu göra anpassningar i organisationen, säger Roger Johansson, förvaltningschef.

Under de senaste veckorna har förhandlingar genomförts för att anpassa organisationen. Målsättningen är att så få medarbetare som möjligt ska behöva lämna en tjänst. Matchning mot lediga tjänster inom Älmhults kommun sker enligt turordningen.

Alla förhandlingar och förändringar sker i nära dialog med fackliga parter, förhandlingarna gäller Kommunals avtal.

Det är en omställning som vi naturligtvis inte hade önskat oss men som vi måste förhålla oss till. Vi planerar nu för hur vi kan organisera vår verksamhet så bra som möjligt utifrån de nya förutsättningarna, säger Jenni Karlsson, verksamhetschef.