Artikeln publicerades 28 februari 2022

Flexbuss Sverige AB tilldelas upphandlingen för färdtjänst

Buss som åker förbi i Älmhults tätort

Älmhults kommun har genomfört en upphandling gällande färdtjänst. Nytt avtal planeras vara på plats i augusti, 2022.

Idag meddelades tilldelningsbeslutet till vinnande part, Flexbuss Sverige AB. Avtalet gäller från och med den 1 augusti, 2022 till och med den 31 juli, 2024.

Fem antal leverantörer har valt att lämna anbud till upphandlingen: Flexbuss Sverige AB, Taxi Ängelholm AB, Taxicentralen i Kristianstad AB, City Taxi Kronoberg AB och Vikbolands Taxi 160 000.

I upphandlingen ställs krav på bland annat god servicenivå gällande såväl bemötande som bra lokalkännedom. Säkerheten är också i fokus med krav på både fordon och förare. Det här är den senaste omgången av färdtjänstupphandling. Den tidigare upphandlingen innehöll både färdtjänst och skolskjuts, nu är det två separata delar.